Auto verkopen

Uw auto verkopen kan een moeilijke keuze zijn, doordat het moeilijk is om een prijs vast te stellen voor uw auto en een koper voor deze prijs te vinden. Er zijn namelijk een aantal factoren die deze prijs bepalen en niet iedereen zal het volle pond voor uw auto willen betalen.

Verkoopprijs bepalen

Wanneer u uw auto gaat verkopen is het allereerst handig om rond te kijken op sites waar anderen een zelfde model aanbieden. Kijk naar de prijs die zij vragen en de bedragen die geboden worden op de advertenties.

Dagwaarde

Daarnaast kunt u ervan uitgaan dat de waarde van de auto de dagwaarde zal zijn. Dit is wat uw auto nu waard is. Deze dagwaarde wordt bepaald door de leeftijd, de kilometerstand en de staat van uw auto. De dagwaarde schommelt vaak tussen twee bedragen in, omdat er nooit een precieze prijs vastgesteld kan worden.

Verkopen aan bedrijf

U wilt uw auto verkopen en graag een goed bedrag hiervoor krijgen. Wanneer u naar garages of bedrijven gaat welke auto’s over kopen dan zullen zij een lage prijs bieden voor uw auto. Echter zullen zij deze prijs verhogen wanneer u uw auto inruilt voor een nieuwe auto die u bij hun koopt. Zij geven u dus een grote korting op de aanschaf van een nieuwe auto.

Verkopen aan particulier

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om uw auto te verkopen aan een particulier. Via advertenties in kranten of op het internet kunt u particulieren interesseren in het over kopen van uw auto.

Kentekenbewijs overschrijven

Als u uw auto gaat verkopen moet u het kentekenbewijs overschrijven. Met het kentekenbewijs kan een auto geïdentificeerd worden. Wanneer de auto verkocht wordt zal de auto een nieuwe eigenaar hebben, dus zal het kentekenbewijs op de naam van de nieuwe eigenaar moeten komen te staan. Het kentekenbewijs overschrijven kan bij de grotere postkantoren.

Vrijwaringsbewijs

Ook zal er bij het verkopen van de auto een vrijwaringsbewijs aangevraagd moeten worden. Een vrijwaringsbewijs is het document waarin bewezen wordt dat u niet meer de eigenaar bent van de verkochte auto.

Wanneer er geen vrijwaringsbewijs is zullen alle kosten van de auto nog steeds op uw naam komen te staan, ondanks dat de auto verkocht is. Zo kunnen de wegenbelasting, eventuele bekeuringen of verzekeringen nog steeds op uw naam staan, terwijl u al tijden niet meer in bezit bent van de auto.

Autoverzekering

Een autoverzekering geeft u de zekerheid dat, wanneer u met uw auto bij een ongeval betrokken bent, al uw en de door u veroorzaakte reparatie- en vervangingskosten gedekt worden.

Het hebben van een autoverzekering is in alle landen van de Europese Unie verplicht.

Soorten autoverzekering

Uw autoverzekering bestaat uit drie dekkingen.

WA/aansprakelijkheid

Allereerst is er de aansprakelijkheidsdekking. Deze dekking wordt ook de WA-dekking genoemd. De WA-dekking is verplicht en moet tenminste een bedrag van €2.500.000 dekken. De WA-dekking dekt alle kosten waarvoor u aansprakelijk bent.

Bij door u veroorzaakte ongelukken zullen uw eigen reparatiekosten en reparatiekosten van andere betrokken auto’s, personen of voorwerpen gedekt worden hierdoor. Zo bent u gedekt voor letsel- en materiële schade waar u aansprakelijk voor bent.

Daarbij bent u ook gedekt voor eventuele transportkosten voor het bergen van voertuigen en het transporten van personen naar ziekenhuizen.

Casco

Daarnaast is er de cascodekking. Deze kan aanvullend op de WA-dekking afgesloten worden. De cascodekking is de autoverzekering die alle schade ontstaan door natuurrampen, aanrijdingen met dieren, schade door anderen, transport met andere voertuigen, diefstal en vervoer van gewonden vergoed. Dit zit allemaal in de dekking wanneer u een beperkt cascodekking heeft.

All-risk verzekering

Als u een volledige cascodekking neemt zal schade ontstaan door het van de weg raken of te water raken van de auto ook vergoed worden. Deze wordt ook de all-riskverzekering genoemd. Hierbij wordt bijna elke schade aan uw auto vergoed.

Hiervan uitgesloten is schade ontstaan wanneer de bestuurder onder invloed was van alcohol of drugs, opzettelijke schade door de eigenaar en de normale slijtage door het gebruik van uw voertuig.

No-claim

Bij de autoverzekering zit ook een no-claimkorting. Met deze korting worden bestuurders beloond als zij lange tijd zonder schade rijden met een lagere premie. Daarentegen moeten bestuurders die wel veel schade toebrengen een hogere premie betalen.

De no-claimkorting wordt elk jaar waarin er geen schade toegebracht is hoger. Na 15 tot 20 jaar is de hoogste korting bereikt. De korting zal in uw eerste jaar 25% zijn, terwijl u na 15 tot 20 jaar een korting kunt krijgen van wel 70 tot 80%.

BPM

De BPM is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Deze belasting moet betaald worden voor iedere in Nederland geregistreerde personenauto, bestelauto en in Nederland geregistreerd motorrijwiel.

Wanneer u eigenaar bent van een niet in Nederland geregistreerde personen- of bestelauto of geregistreerd motorrijtuig, dan zult u ook BPM moeten betalen. In veel gevallen zal de verkoper van de auto aangifte van de BPM doen, maar in sommige gevallen zult u dit zelf moeten doen. Wanneer u een auto uit het buitenland importeert moet er altijd zelf aangifte gedaan worden.

BPM betalen bij aanschaf auto

De BPM wordt door u betaald wanneer u een nieuwe auto aanschaft. Deze wordt berekend door een bepaald percentage te nemen van de cataloguswaarde van de door u aangeschafte auto. Dit percentage is in 2011 19%. Vanaf 2013 zal er geen BPM meer hoeven worden betaald, omdat er dan betaald moet gaan worden per kilometer.

BPM vrijstelling

Er geldt bij de BPM ook een vrijstelling. Als u gehandicapt bent dan krijgt u vrijstelling van de BPM over uw gehandicaptenvoertuig. Daarnaast is er ook vrijstelling voor bestelauto’s welke gebruikt worden door ondernemingen.

BPM korting

Naast de vrijstelling gelden er ook kortingen voor de BPM. Deze worden gebaseerd op het energielabel van uw auto. Wanneer uw auto het energielabel A heeft zal de korting €1400,- bedragen. Vanaf energielabel D moet er extra betaald worden voor de BPM. Energielabel G brengt een extra BPM-toeslag van €1600,-

BPM en CO2-uitstoot

Op voertuigen met hybride- en elektromotoren wordt daarnaast nog een korting gegeven, omdat deze minder CO2-uitstoot hebben. Wanneer u een laag brandstofverbruik en een lage CO2-uitstoot heeft zult u dus profiteren van een grote korting op uw BPM.

Auto kopen

Een auto kopen kan een moeilijke keuze zijn.

Naar wat voor auto gaat uw interesse uit? En waar wilt u deze auto kopen?

De keuze voor een auto

Wanneer u een auto gaat kopen zult u hoogstwaarschijnlijk zoeken naar een goede, betrouwbare auto voor een redelijke prijs.

Daarbij wordt er ook vaak op de zuinigheid/het brandstofverbruik gelet – het aantal kilometers dat een auto op één liter benzine af kan leggen. OOk kan de uitstoot van CO2 als factor meespelen. Een combinatie van deze factoren zal u uiteindelijk naar het gewenste model leiden.

Grootte

Het is allereerst goed om te kijken welk formaat auto u wenst te kopen. Grotere auto’s hebben een vaak een hogere CO2-uitstoot waardoor deze hogere kosten met zich meebrengen. Daarbij moeten er ook meer brandstofkosten betaald worden, zullen de verzekeringspremies hoger uitvallen en moet er meer wegenbelasting betaald worden.

Energielabel

Door een auto te kopen met energielabel A of B, waarbij de CO2-uitstoot aanzienlijk minder is, zullen deze kosten een stuk beter voor u uitvallen. Door te kijken naar de nieuwe automodellen (vanaf het jaar 2000) kunt u er voor zorgen dat uw CO2-uitstoot aanzienlijk lager zal zijn, waardoor u minder kosten zal maken.

Auto kopen bij particulier of bedrijf

Een auto kopen kan bij zowel een bedrijf als bij een particulier. Een bedrijf is vaak duurder dan een particulier, omdat zij zelf ook nog een hoge winst over de verkoop moeten behalen. Toch kunt u beter deze twee opties met elkaar vergelijken.

Bij beiden is het belangrijk dat u uitzoekt of de betreffende auto niet gestolen is. Daarnaast moet u bij beiden ook controleren of de kilometerstand van de auto wel klopt.

Bij particulieren moet u controleren of de auto wel afbetaald is. Wanneer dit niet zo loopt u het risico dat, wanneer de verkopende particulier failliet gaat, er beslag wordt gelegd op de auto.

Vraag bij beiden ook om het kentekenbewijs of overschrijvingsbewijs. Wanneer deze niet aanwezig zijn kunt u het beste contact opnemen met de RDW.

Kentekenbewijs

Het kentekenbewijs wordt gebruikt om een Nederlands motorvoertuig te identificeren. Vroeger bestond het kentekenbewijs uit drie delen, maar sinds een aantal jaar worden alleen nog maar tweedelige kentekenbewijzen uitgegeven.

Kentekenbewijs deel 1

Het eerste deel van het kentekenbewijs bestaat uit het voertuigbewijs en het tenaamstellingsbewijs.

Het voertuigbewijs geeft de informatie over het voertuig weer, waaronder de specificaties van de auto. Dit bewijs kan door iedereen aangevraagd worden bij de RDW. Wanneer u een auto gaat over kopen is het aan te raden hier de gegevens van de betreffende auto te controleren.

Het tenaamstellingsbewijs geeft aan wie de eigenaar van de auto is. Wanneer een auto van eigenaar veranderd moeten er in dit bewijs een aantal gegevens gewijzigd worden.

Kentekenbewijs deel 2

Het tweede deel van het kentekenbewijs is het overschrijvingsbewijs. Bij verkoop van een auto en dus een wijziging van de eigenaar zal er ook een overschrijvingsbewijs benodigd zijn.

Auto verkopen

Het overschrijvingsbewijs geeft aan dat de auto in het bezit is van de persoon met het overschrijvingsbewijs. Zonder dit bewijs kan een auto ook niet verkocht worden.

Daarnaast moet er bij de verkoop ook een vrijwaringsbewijs geleverd worden. Hierin wordt de eigenaar van de auto weergegeven. Wanneer deze niet geleverd wordt zullen de rekeningen voor van de verzekeringen, wegenbelasting en eventuele boetes afgeschreven worden bij de verkoper, terwijl deze de auto al niet meer in zijn bezit heeft.

Kenteken overschrijven

Het kenteken kan bij een postkantoor naar een ander persoon overgezet worden.
Op het kentekenbewijs staat alle informatie over de auto met het betreffende kenteken:

  • omschrijving van het voertuig
  • het nummer op de chassis of het frame
  • de gegevens van de eigenaar
  • het kentekennummer
  • de datum van toelating van de auto

De twee delen van het kentekenbewijs dienen daarom als gehele identificatie van het voertuig.

Oldtimerverzekering

Als u een oldtimer in uw bezit heeft dan wilt u uiteraard dat deze goed verzekerd is tegen schade, zodat er geen hoge kosten gemaakt hoeven te worden wanneer u deze laat repareren. U bent verplicht om een oldtimerverzekering af te sluiten.

Wat is een oldtimer

Verzekeringsmaatschappijen hanteren verschillende definities voor de term oldtimer. Het is handig om uit te zoeken of uw auto een oldtimer is volgens de verzekeringsmaatschappij alvorens u een oldtimerverzekering afsluit.

Vaak stellen de verzekeraars een minimale leeftijd van 15 jaar als definitie voor een oldtimer, terwijl er ook een aantal zijn die een minimale leeftijd van 25 jaar definiëren als oldtimer.

Daarnaast mag de oldtimer alleen recreatief gebruikt worden bij een aantal verzekeraars, waardoor er geen kosten worden gedekt wanneer de auto voor zakelijke doeleinden gebruikt wordt.

Soorten oldtimerverzekering

Een oldtimerverzekering moet minimaal bestaan uit de WA-dekking. Deze zorgt ervoor dat kosten aan uw eigen auto en kosten die ontstaan zijn door uw auto door een ongeval gedekt worden. Als uw oldtimer een hoge financiële en emotionele waarde heeft dan is het handig als u bovenop de WA-dekking een beperkt casco of all-risk oldtimerverzekering afsluit. Deze dekken de kosten wanneer er schade aan uw oldtimer is die niet door uzelf veroorzaakt is.

Oldtimervereniging

Wanneer u lid bent van een oldtimervereniging kunt u profiteren van de premie die de verzekeraars voor de leden stellen. De verzekeraars geven namelijk vaak korting bij de premie wanneer u lid bent van een oldtimervereniging. Ook hoeft als eigenaar van een oldtimer, indien deze ouder is dan 25 jaar, geen wegenbelasting te betalen.

RDW

De RDW (De Rijkdienst voor het Wegverkeer) is een Nederlandse instelling waar alle registraties van motorvoertuigen en rijbewijzen in Nederland worden verzorgd. De RDW is opgericht door de overheid.

Wat doet de RDW

De RDW houdt alle gegevens en informatie van de voertuigen en bestuurders in Nederland bij. Bij het RDW worden ook alle rijbewijzen uitgegeven. Daarnaast worden ook de kentekenbewijzen van voertuigen door de RDW verstrekt.

Wanneer een auto getest moet worden op veiligheid, betrouwbaarheid en milieuvriendelijkheid zal deze uitgebreid getest worden door de RDW alvorens deze toegelaten wordt op de Nederlandse markt. Daarnaast worden ook losse onderdelen voor voertuigen uitgebreid getest door de RDW.

Informatie opvragen

Doordat het RDW alle informatie heeft over de voertuigen en bijbehorende kentekens van de Nederlandse voertuigen kan alle informatie daarover bij de RDW opgevraagd worden. Zo kunt u eenvoudig de gegevens van een voertuig opvragen wanneer u van plan bent een auto over te kopen. Zo kunt u kijken of alle informatie die gegeven wordt door een verkoper wel juist is.

Nieuw kenteken(bewijs) aanvragen

Bij de RDW kunnen ook nieuwe kentekens en kentekenbewijzen aangevraagd worden. Het komt weleens voor dat een kenteken gestolen wordt. U krijgt dan van de RDW een vervangend kenteken met dezelfde letters en cijfers, echter zal er dan een kleine 1 in het midden staan, zodat u niet onterecht wordt bekeurd als een ander uw kenteken gebruikt. Kentekenbewijzen worden door de RDW ook verstrekt. Wanneer u één van de delen kwijt bent zijn deze opnieuw op te vragen bij de RDW.

Speciale kentekens

Daarnaast verstrekt het RDW ook speciale kentekens, zoals het invalidekenteken en het bekende blauwe kenteken. De blauwe kentekens worden gebruikt voor taxiauto’s en –bussen.

Contact opnemen met de RDW

Contact opnemen met de RDW kan door de RDW te bellen, langs te gaan bij één van de RDW-keuringsstations of langs te gaan bij het hoofdgebouw dat gevestigd is in Veendam en Zoetermeer.

Officiële website van de RDW

Waarde auto

De waarde van een auto is vooral belangrijk wanneer er een auto gekocht of verkocht wordt. De auto heeft twee waardes, namelijk de cataloguswaarde en de dagwaarde.

Cataloguswaarde

De cataloguswaarde van een auto is de nieuwprijs van de auto, inclusief BTW en BPM, en exclusief eventuele kortingen voor bijvoorbeeld een auto voor een onderneming. De cataloguswaarde is belangrijk voor de verzekering en wanneer u de auto wilt inruilen.

Wanneer een auto all-risk verzekerd is en na een ongeluk niet meer te herstellen is zal de cataloguswaarde aan u uitgekeerd worden. De waarde van de auto kan berekend worden door op internet gebruikt te maken van een cataloguswaardecalculator.

Door het automerk, de modelserie, de modelvariant, de uitvoering en het bouwjaar in te vullen kan er berekend worden wat de cataloguswaarde van een auto is.

Dagwaarde

De dagwaarde van een auto is wat de auto op dit moment waard is. De dagwaarde wordt bepaald door een aantal factoren, zoals de kilometerstand, reparaties in het verleden, de staat van de onderdelen van de auto en de leeftijd van de auto.

Verzekeraars gaan vaak uit van de dagwaarde van een auto. De dagwaarde is namelijk ook het bedrag dat betaald zou moeten worden voor een vervangend exemplaar. Wanneer de auto total-loss verklaard wordt zal de dagwaarde van de auto uitgekeerd worden, zodat u een vervangend exemplaar kan kopen.

Bij het verkopen of inruilen van de auto wordt ook gerekend met de dagwaarde van de auto. Dit geeft namelijk de actuele waarde van de auto aan, waardoor er een prijs op gebaseerd kan worden.

Wegenbelasting

Wegenbelasting, ook motorrijtuigenbelasting genoemd, is de belasting die voor een auto betaald moet worden voor het kunnen financieren van het aanleggen en vervangen van de wegen in Nederland.

Tarief

De hoogte van de wegenbelasting voor een auto wordt bepaald door het gewicht, de provincie waar de eigenaar van de auto woonachtig is en de brandstof die gebruikt wordt voor de auto.

Provincie

De wegenbelasting is voor zware auto’s duurder, omdat zij meer CO2-uitstoot hebben. De wegenbelasting is daarnaast in elke provincie verschillende, omdat er zogenaamde provinciale opcenten betaald moeten worden. Deze opcenten zijn extra percentages die bovenop het bedrag van de basiswegenbelasting komen.

Soort brandstof

De brandstof die gebruikt wordt door uw voertuig kan extra kosten met zich meebrengen bovenop de wegenbelasting, maar kan ook voor vrijstelling zorgen. Wanneer uw auto een elektrische motor heeft zal er namelijk vrijstelling van de wegenbelasting zijn voor uw auto.

CO2-uitstoot

U hoeft geen wegenbelasting te betalen wanneer u eigenaar bent van een milieuvriendelijke auto. Doordat zij weinig CO2-uitstoot hebben krijgt u vrijstelling van het betalen van wegenbelasting voor deze auto.

Dit geldt wanneer uw auto, indien deze diesel als brandstof heeft, niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoot. Wanneer u als brandstof geen diesel of bio-ethanol gebruikt krijgt u tot 110 gram CO2-uitstoot per kilometer vrijstelling van de wegenbelasting.

Oldtimer

Als u eigenaar bent van een auto met een bouwjaar vóór 1987 dan komt u ook in aanmerking voor vrijstelling van wegenbelasting voor deze auto.

Invaliden

Daarnaast is er ook een invalidevrijstelling. Wanneer u invalide bent met een niet te dure auto, een verklaring van uw dokter en niet met het openbaar vervoer kunt reizen dan komt u in aanmerking voor deze vrijstelling.

Schorsen

De wegenbelasting moet ook over auto’s die niet gebruikt worden betaald worden. Echter kunt u er voor kiezen om uw auto te schorsen. Dit houdt in dat u jaarlijks een bedrag betaalt voor het niet hoeven te betalen van de wegenbelasting.

Uw auto mag in deze periode niet op de openbare weg gebruikt worden. De kosten hiervoor zijn €100,- voor het eerste jaar. Elk volgend jaar kost €50,-.

Auto’s zonder wegenbelasting

De wegenbelasting in Nederland kan oplopen tot een paar honderd euro per maand. Het is daarom slim als u kiest voor een auto zonder wegenbelasting.

Hierdoor profiteert u niet alleen van de vrijstelling van de wegenbelasting, maar u helpt hierbij ook mee aan een beter milieu.

Milieuvriendelijke auto’s

Doordat er de laatste jaren steeds meer vraag is naar milieuvriendelijke auto’s zijn de ontwikkelingen nu zo ver dat deze auto’s bijna gelijk zijn qua prestaties als u ze vergelijkt met de minder milieuvriendelijke auto’s.

Het aanbod van milieuvriendelijke auto’s is de laatste jaren ook flink gestegen. De auto’s zijn milieuvriendelijke doordat zij minder CO2-uitstoot hebben.

Door het gebruik van een hybride auto zullen uw brandstofverbruik en uw CO2-uitstoot flink dalen, waardoor u vrijstelling krijgt van de wegenbelasting.

Energielabel

Auto’s worden geïndexeerd in een zogenoemde CO2-uitstoottabel, welke het energielabel genoemd wordt. Hierin worden auto’s geïndexeerd op de uitstoot van CO2 en het brandstofverbruik. Deze auto’s krijgen dan een label in de vorm van een letter. G betekent dat de auto een zeer hoog brandstofverbruik heeft en niet milieuvriendelijk is. A betekent dat de auto zeer milieuvriendelijk is.

Auto’s met een A- of B-label krijgen vrijstelling van de wegenbelasting. Een CO2-uitstoot van minder dan 95 gram per kilometer bij een auto met een dieselmotor heeft hierbij het A- of B-label. Alle andere auto’s, exclusief de bio-ethanolmotoren, mogen tot 110 gram per kilometer uitstoten.

U kunt voor een auto zonder wegenbelasting kiezen om zo bij te dragen aan een beter milieu. Hiervoor wordt u beloond door de Nederlandse overheid.